Opis usluge (cijene su bez PDV-a)Opis usluge (cijene sa 25% PDV-om)

*puna cijena uređaja je cijena navedena u cjeniku proizvođača, bez akcijskih, gotovinskih i ostalih popusta
 
Cijene se odnose na pojedinačne intervencije. U slučaju više uređaja Uvjeti se ugovaraju prema situaciji.
Cijene usluga koje nisu obuhvaćene cjenikom definiraju se izvidom na terenu, odnosi se na npr ugradnju trošila ili slično.
U određenim slučajevima pridržavamo pravo odstupanja od cjenika bilo da se radi o višim cijenama (npr zapušten uređaj, čađa i sl.) Uz prethodno upozorenje prije započinjanja obavljanja usluge, ili o nižim cijenama (npr. Više usluga prilikom jedne intervencije, više intervencija u kratkom roku i sl.)
Za sve usluge preko 420,00 kn bez pdv-a odobravamo gotovinski popust i dodatni popust za sve vrste plaćanja bez odgode (gotovinsko plaćanje, Virmansko avansno plaćanje , internet bankarstvo ili debitne kartice).
Plaćanja sa odgodom ( kreditne kartice ) kao i debitne kartice molimo da najavite unaprijed.
U periodu od 01.02. Do 01.07. Odobravamo sezonski popust.
Sve stavke od 3. Do 17. Već imaju uračunate stavke pod 1 i 2 te se one ne naplaćuju posebno.
Stavke 11,13 i 15 ne uključuju dodatni materijal (tekućinu za kemijsko Čišćenje) te se ona obračunava dodatno.
Sve usluge koje nisu spomenute od stavke 3. Do 17. Obračunavaju se prema utrošenim satima rada.
U određenim slučajevima, prema procjeni djelatnika, moguće je na navedene cijene odobriti popust kako bi se cijene izjednačile sa cijenama iz cjenika važećeg prilikom posljednje intervencije.

DODATAK CJENIKA

Specifikacija usluge puštanja uređaja u pogon

-spajanje vodiča elekt.napajanja i vodiča termostata na uređaj bez produljenja vodiča
-spajanje vodiča termostata i ovjes termostata bez izvođenja elekt.instalacija
-provjera nepropusnosti sklopova koji provode vodu i plin
-podešavanje protoka plina,snage uređaja i protoka vode ukoliko je to moguće
- provjera dimovodnih kanala te ispravnosti uređaja za kontrolu odvoda dim.plinova
-analiza dimnih plinova za kondenzacijske uređaja
-funkcionalna proba uređaja
-ovjera dokumentacije proizvođača

Specifikacija usluge kontrolnog servisa

-provjera plinske strane-plamenika te po potrebi čišćenje
-provjera pilot plamena,podešavanje ,čišćenje te provjera sigurnosnih elemenata
-provjera pripalnih i ionizacijske elekt.,podešavanje,čišćenje te provjera sig.elem.
-provjera nepropusnosti sklopova koji provode vodu i plin
- podešavanje protoka plina,snage uređaja i protoka vode ukoliko je to moguće
-provjera dimovodnih kanala te ispravnosti uređaja za kontrolu odvoda dim.plinova
-funkcionalna proba uređaja
-analiza dimnih plinova za kondenzacijske uređaje
-ovjera dokumentacije proizvođača

Specifikacija usluge kompletnog servisa

-sve stavke navedene pod kontrolni servis
-provjera i dopuna ekspanzione posude
-provjera izmjenjivača topline po potrebi čišćenje
-ovjera dokumentacije proizvođača

Specifikacija usluge popravka uređaja

-dijagnoza greške –neispravnosti
-otklanjanje neispravnosti – zamjena dijela
-provjera nepropusnosti sklopova koji provode vodu i plin
- podešavanje protoka plina,snage uređaja i protoka vode ukoliko je to moguće
-provjera dimovodnih kanala te ispravnosti uređaja za kontrolu odvoda dim.plinova
-funkcionalna proba uređaja