Popravak unutar i van jamstvenog roka

Aktivnosti koje se odnose na otkrivanje uzroka neispravnosti,uočenih od strane korisnika, distributera,područnog dimnjačara ili samih djelatnika servisa,njihovo otklanjanje( prema potrebi korištenjem isključivo originalnih dijelova),podešavanje opskrbe plinom i/ili omjera mješavine plina i zraka u minimalnom, maksimalnom i radnom području rada uređaja prema tehničkim uputama.

Provjeru ispravnosti vitalnih dijelova uređaja s naglaskom na nepropusnost plinovodnih dijelova i spojeva,analizu dimnih plinova kod kondenzacijskih uređaja i podešavanje izgaranja prema dobivenim rezultatima,provjeru funkcionalnosti dimovodnog pribora, provjeru ispravnosti ugradnje s obzirom na važeće zakone i propise.


Općenito

Servisni obrt SEG je servisna radionica koja se isključivo bavi ugradnjom, puštanjem u pogon, popravcima u i van jamstvenog roka te održavanjem plinskih uređaja. Radimo na području Primorsko-Goranske Županije te Grada Zagreba – Zagrebačke županije.

U potpunosti smo usmjereni na kvalitativno zadovoljavanje najviših standarda postavljenih od strane proizvođača plinskih uređaja čiji smo ovlašteni servis a koji su sadržani u Konceptu tehničke podrške junkers. Kvalificirani smo u skladu sa zahtjevima proizvođača te u skladu sa svim važećim zakonima i propisima distributera plina na području na kojem radimo.