Redovito održavanje uređaja

Aktivnosti koje se odnose na redovito periodično otprašivanje, otklanjanje nataloženog kamenca,te uklanjanje svih ostalih nepoželjnih produkata izgaranja i okolnih utjecaja koji onemogućuju ili na bilo koji način umanjuju efikasnost te mijenjaju način rada plinskog uređaja.

Podešavanje opskrbe plinom i/ili omjera mješavine plina i zraka u minimalnom, maksimalnom i radnom području rada uređaja prema tehničkim uputama,provjeru ispravnosti vitalnih dijelova uređaja s naglaskom na nepropusnost plinovodnih dijelova i spojeva,analizu dimnih plinova kod kondenzacijskih uređaja i podešavanje izgaranja prema dobivenim rezultatima,provjeru funkcionalnosti dimovodnog pribora,provjeru ispravnosti ugradnje s obzirom na važeće zakone i propise.


Općenito

Da bi smanjili mogućnost neispravnosti uređaja, bitna je pravilna upotreba i održavanje. Svaki proizvođač u svojim uputama za rad sa uređajem, redovito daje svoje preporuke oko održavanja. Uvjek i obavezatno pročitajte upute dobivene uz uređaj.

Da kućne instalacije i plinske uređaje treba redovito održavati odavno je poznata stvar. Pitamo se onda zašto se unatoč tome i dalje događaju mnogobrojne nesreće i trovanja? Servisiranje i provjeru plinskih uređaja najbolje je ‘odraditi’ u ljetnom razdoblju, no česta ili gotovo uobičajena praksa je da se majstora sjetimo u zadnji čas, odnosno pred samu zimu, kad hladnoća pokuca na vrata.